სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გორი

ფართობი: 2320 კმ2
მოსახლეობა: 150000
ადმინისტრაციული ცენტრი: გორი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებათა ცენტრი
სამუშაო სფერო

დისკრიმინაციის მსხვერპლთა დახმარება.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: ი. ჭავჭავაძის ქ. № 45, გორი
ტელ.: 0 (370) 27 07 18