სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თბილისი

ფართობი: 246.05 კმ2
მოსახლეობა: 1118035
ადმინისტრაციული ცენტრი: თბილისი
ქალაქის მთავრობა
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი
სამუშაო სფერო

ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა/დახმარება.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება,ფსიქოლოგიური დახმარება,სოციალური მუშაკის დახმარება,თავშესაფრით დახმარება


მისამართი

მის: ზ. ჭავჭავაძის ქ. #9, თბილისი
ცხელი ხაზი: 0322 72 67 17

შენიშვნა: იურიდიული კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია ყველა საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა სხვა სერვისები მოქმედებს მხოლოდ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის.