სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქვემო ქართლი

ფართობი: 6527.6 კმ2
მოსახლეობა: 511300
ადმინისტრაციული ცენტრი: რუსთავი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: კოსტავას 15 ა/5, რუსთავი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0341) 255337