სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

ფართობი: 7441.5 კმ2
მოსახლეობა: 466100
ადმინისტრაციული ცენტრი: ზუგდიდი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: ლაღიძის ქ. #3, ზუგდიდი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0415) 227770