სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

შიდა ქართლი

ფართობი: 4807 კმ2
მოსახლეობა: 298500
ადმინისტრაციული ცენტრი: გორი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: სტალინის ქ. #19, ბინა # 1, ს.ი. 1400, გორი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0370) 272646