სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გურია

ფართობი: 2033 კმ2
მოსახლეობა: 140300
ადმინისტრაციული ცენტრი: ოზურგეთი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩა #25/10, ოზურგეთი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0 496) 27 31 38