სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

იმერეთი

ფართობი: 6552 კმ2
მოსახლეობა: 693500
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქუთაისი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: მ. კოსტავას ქ. #11, ქუთაისი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0 431 ) 24 11 92