სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

აჭარა

ფართობი: 2899 კმ2
მოსახლეობა: 382400
ადმინისტრაციული ცენტრი: ბათუმი
ავტონომიური რესპუბლიკა
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: გორგასლის ქ N 89, ბათუმი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0422)276668