სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქვემო ქართლი

ფართობი: 6527.6 კმ2
მოსახლეობა: 511300
ადმინისტრაციული ცენტრი: რუსთავი
რეგიონული დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
სამუშაო სფერო

არადომინანტური რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების, კონფლიქტის რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების, ქალებისა და ლგბტქი ადამიანების უფლებების დაცვის საკითხებზე კვლევის, ადვოკატირების, სტრატეგიული სამართალწარმოების და კონკრეტული სოციალური ჯგუფების მხარდაჭერა; შრომისა და დასაქმების, გარემოს დაცვის, უსახლკარობის პოლიტიკაზე და შშპ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: კ. გამსახურდიას ქუჩა 12, მარნეული
ტელ: 599 65 66 11 / +995 32 2 233 706
ელ.ფოსტა: info@emc.org.ge