სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქუთაისი

ფართობი: 67.7 კმ2
მოსახლეობა: 147635
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქუთაისი
ქალაქის მთავრობა
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
სამუშაო სფერო

სექს ბიზნესში ჩართული და ნარკო-დამოკიდებული ქალების გაძლიერება, რეპროდუქციული ასაკის ქალებისათვის საინფორმაციო და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.


დახმარების ტიპი

ფსიქოლოგიური დახმარება,სოციალური მუშაკის დახმარება,სამედიცინო დახმარება


მისამართი

ოცხელის ქ. № 2, ქუთაისი
ცხელი ხაზი: +(995 431) 26 50 26