სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თბილისი

ფართობი: 246.05 კმ2
მოსახლეობა: 1118035
ადმინისტრაციული ცენტრი: თბილისი
ქალაქის მთავრობა
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის - PHR
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, მათ შორის ბავშვების, შშმ პირების, ქალების, ხანდაზმულების, ლგბტქი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა უფლებების დაცვა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: ალექსიძის 1, კორპ. #2; ბ.26, თბილისი
ტელ: 032 233 13 56