სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თბილისი

ფართობი: 246.05 კმ2
მოსახლეობა: 1118035
ადმინისტრაციული ცენტრი: თბილისი
ქალაქის მთავრობა
თანასწორობის მოძრაობა
სამუშაო სფერო

ლგბტქ თემის და ქალთა უფლებები.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება,ფსიქოლოგიური დახმარება,სოციალური მუშაკის დახმარება,სამედიცინო დახმარება


მისამართი

მის: უშანგი ჩხეიძის ქ #19, თბილისი
ტელ: 032 2 47 97 48
ელ. ფოსტა: info@equality.ge