სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ბათუმი

ფართობი: 64.9 კმ2
მოსახლეობა: 152839
ადმინისტრაციული ცენტრი: ბათუმი
ქალაქის მთავრობა
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: გორგასლის ქ N 89, ბათუმი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0422)276668