სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქუთაისი

ფართობი: 67.7 კმ2
მოსახლეობა: 147635
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქუთაისი
ქალაქის მთავრობა
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: მ. კოსტავას ქ. #11, ქუთაისი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0 431 ) 24 11 92