სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თბილისი

ფართობი: 246.05 კმ2
მოსახლეობა: 1118035
ადმინისტრაციული ცენტრი: თბილისი
ქალაქის მთავრობა
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
სამუშაო სფერო

სექს ბიზნესში ჩართული და ნარკო-დამოკიდებული ქალების გაძლიერება, რეპროდუქციული ასაკის ქალებისათვის საინფორმაციო და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა .


დახმარების ტიპი

ფსიქოლოგიური დახმარება,სოციალური მუშაკის დახმარება,სამედიცინო დახმარება


მისამართი

ა. ქურდიანის ქ. № 21, თბილისი
ცხელი ხაზი: +(995 32) 2 25 18 19