სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

რუსთავი

ფართობი: 60.6 კმ2
მოსახლეობა: 125103
ადმინისტრაციული ცენტრი: რუსთავი
ქალაქის მთავრობა
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამუშაო სფერო

სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა.


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება


მისამართი

მის: კოსტავას 15 ა/5, რუსთავი
საკონსულტაციო ტელეფონი: (0341) 255337