სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქუთაისი

ფართობი: 67.7 კმ2
მოსახლეობა: 147635
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქუთაისი
ქალაქის მთავრობა
წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
სამუშაო სფერო

სასტიკი და არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლ, ტრავმირებულ ადამიანებზე ზრუნვა და მათთვის სათანადო სერვისების შეთავაზება.


დახმარების ტიპი

ფსიქოლოგიური დახმარება,სოციალური მუშაკის დახმარება,სამედიცინო დახმარება


მისამართი

მის: გაპონოვის 22, 4600, ქუთაისი
ტელეფონი: 593174102 / 593174102