სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თბილისი

ფართობი: 246.05 კმ2
მოსახლეობა: 1118035
ადმინისტრაციული ცენტრი: თბილისი
ქალაქის მთავრობა
წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
სამუშაო სფერო

სასტიკი და არაჰუმანური მოპყრობის მსხვერპლ, ტრავმირებულ ადამიანებზე ზრუნვა და მათთვის სათანადო სერვისების შეთავაზება.


დახმარების ტიპი

ფსიქოლოგიური დახმარება,სოციალური მუშაკის დახმარება,სამედიცინო დახმარება


მისამართი

მის: ვ.ანჯაფარიძის 9, თბილისი
ტელეფონი: 2 22 0689