სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თბილისი

ფართობი: 246.05 კმ2
მოსახლეობა: 1118035
ადმინისტრაციული ცენტრი: თბილისი
ქალაქის მთავრობა
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი
სამუშაო სფერო

ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ინტერსექსი ადამიანების, ასევე, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, სექსმუშაკი და სხვა მარგინალიზებული ჯგუფის წევრი ქალების გაძლიერება;


დახმარების ტიპი

იურიდიული დახმარება,ფსიქოლოგიური დახმარება,სოციალური მუშაკის დახმარება,სამედიცინო დახმარება


მისამართი

მის: პეკინის ქ. #29, თბილისი
ცხელი ხაზი: 595 19 03 03

შენიშვნა: სექსოლოგის, ფსიქიატრის და სხვა ექიმის მომსახურება ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე