სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

მცხეთა-მთიანეთი

ფართობი: 6785 კმ2
მოსახლეობა: 105200
ადმინისტრაციული ცენტრი: მცხეთა
რეგიონული დონე