სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ბორჯომი

ფართობი: 1189 კმ2
მოსახლეობა: 25214
ადმინისტრაციული ცენტრი: ბორჯომი
მუნიციპალური დონე