სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ადიგენი

ფართობი: 799.6 კმ2
მოსახლეობა: 16462
ადმინისტრაციული ცენტრი: ადიგენი
მუნიციპალური დონე