სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ახალციხე

ფართობი: 1010 კმ2
მოსახლეობა: 20992
ადმინისტრაციული ცენტრი: ახალციხე
მუნიციპალური დონე
დემოკრატ მესხთა კავშირი