სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ასპინძა

ფართობი: 825 კმ2
მოსახლეობა: 10372
ადმინისტრაციული ცენტრი: ასპინძა
მუნიციპალური დონე