სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ახალქალაქი

ფართობი: 1235 კმ2
მოსახლეობა: 45070
ადმინისტრაციული ცენტრი: ახალქალაქი
მუნიციპალური დონე