სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ნინოწმინდა

ფართობი: 1354 კმ2
მოსახლეობა: 24491
ადმინისტრაციული ცენტრი: ნინოწმინდა
მუნიციპალური დონე