სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ხონი

ფართობი: 429 კმ2
მოსახლეობა: 31749
ადმინისტრაციული ცენტრი: ხონი
მუნიციპალური დონე