სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

სამტრედია

ფართობი: 364 კმ2
მოსახლეობა: 60456
ადმინისტრაციული ცენტრი: სამტრედია
მუნიციპალური დონე