სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

წყალტუბო

ფართობი: 632 კმ2
მოსახლეობა: 73889
ადმინისტრაციული ცენტრი: წყალტუბო
მუნიციპალური დონე