სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ქვემო ქართლი

ფართობი: 6527.6 კმ2
მოსახლეობა: 511300
ადმინისტრაციული ცენტრი: რუსთავი
რეგიონული დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია