სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ტყიბული

ფართობი: 479 კმ2
მოსახლეობა: 31132
ადმინისტრაციული ცენტრი: ტყიბული
მუნიციპალური დონე