სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თერჯოლა

ფართობი: 357 კმ2
მოსახლეობა: 45496
ადმინისტრაციული ცენტრი: თერჯოლა
მუნიციპალური დონე