სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ვანი

ფართობი: 557 კმ2
მოსახლეობა: 34464
ადმინისტრაციული ცენტრი: ვანი
მუნიციპალური დონე