სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ჭიათურა

ფართობი: 542 კმ2
მოსახლეობა: 56341
ადმინისტრაციული ცენტრი: ჭიათურა
მუნიციპალური დონე