სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ზესტაფონი

ფართობი: 163 კმ2
მოსახლეობა: 76208
ადმინისტრაციული ცენტრი: ზესტაფონი
მუნიციპალური დონე