სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ბაღდათი

ფართობი: 815 კმ2
მოსახლეობა: 29235
ადმინისტრაციული ცენტრი: ბაღდათი
მუნიციპალური დონე