სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

საჩხერე

ფართობი: 973 კმ2
მოსახლეობა: 46846
ადმინისტრაციული ცენტრი: საჩხერე
მუნიციპალური დონე