სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ხარაგაული

ფართობი: 914 კმ2
მოსახლეობა: 27885
ადმინისტრაციული ცენტრი: ხარაგაული
მუნიციპალური დონე