სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ლენტეხი

ფართობი: 1344 კმ2
მოსახლეობა: 8991
ადმინისტრაციული ცენტრი: ლენტეხი
მუნიციპალური დონე