სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ცაგერი

ფართობი: 756 კმ2
მოსახლეობა: 16622
ადმინისტრაციული ცენტრი: ცაგერი
მუნიციპალური დონე