სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

კახეთი

ფართობი: 11309.5 კმ2
მოსახლეობა: 401400
ადმინისტრაციული ცენტრი: თელავი
რეგიონული დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)