სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ონი

ფართობი: 1712 კმ2
მოსახლეობა: 9277
ადმინისტრაციული ცენტრი: ონი
მუნიციპალური დონე