სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

გარდაბანი

ფართობი: 1304.1 კმ2
მოსახლეობა: 81876
ადმინისტრაციული ცენტრი: გარდაბანი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)