სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

მარნეული

ფართობი: 935 კმ2
მოსახლეობა: 105300
ადმინისტრაციული ცენტრი: მარნეული
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)