სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

თეთრიწყარო

ფართობი: 1174.5 კმ2
მოსახლეობა: 21127
ადმინისტრაციული ცენტრი: თეთრიწყარო
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)