სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ბოლნისი

ფართობი: 804 კმ2
მოსახლეობა: 53800
ადმინისტრაციული ცენტრი: ბოლნისი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)