სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

დმანისი

ფართობი: 1198.8 კმ2
მოსახლეობა: 28034
ადმინისტრაციული ცენტრი: დმანისი
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)