სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

წალკა

ფართობი: 1051 კმ2
მოსახლეობა: 20888
ადმინისტრაციული ცენტრი: წალკა
მუნიციპალური დონე
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)