სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

ჯავა

ფართობი: 1448 კმ2
მოსახლეობა: 10000
ადმინისტრაციული ცენტრი: ჯავა
მუნიციპალური დონე