სერვისები დისკრიმინაციის მსხვერპლებისთვის

იმერეთი

ფართობი: 6552 კმ2
მოსახლეობა: 693500
ადმინისტრაციული ცენტრი: ქუთაისი
რეგიონული დონე
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია